تمامی برنامه ها به صورت HD در سایت و شبکه های اجتماعی قرار می گیرد


 تاریخ ارسال خبر: 2017-12-13
 تعداد نمایش: 1728به مناسبت HD شدن شبکه هدهد از امروز تمامی برنامه ها به صورت HD در سایت و شبکه های اجتماعی قرار می گیرد