شبکه هدهد سراغ «المپیک ریو» رفت/ پخش به زبان فارسی و انگلیسی


 تاریخ ارسال خبر: 2016-08-08
 تعداد نمایش: 1491شبکه هدهد برنامه «المپیک ریو» را در دو شبکه فارسی زبان و انگلیسی زبان خود روی آنتن می برد.

این روزها ویژه برنامه «المپیک ریو» با آیتم و بخش های مختلف از شبکه هدهد فارسی روی آنتن می رود و شامل آیتم های مختلفی از جمله خبر، ستارگان، عکسهای خبری، سرگرمی و معرفی رشته های ورزشی است.

در آیتم خبر، اخبار روزانه المپیک مرور و در آیتم ستارگان هر روز یکی از ستاره های حاضر در المپیک معرفی و در آیتم سرگرمی حاشیه های روزانه المپیک مرور و در آیتم تصاویر خبری، تصاویر روزانه المپیک بررسی می شود.

آیتم معرفی رشته های ورزشی نیز در هر برنامه به معرفی یکی از رشته های ورزشی می پردازد. ویژه برنامه «المپیک ریو» هر روز تا پایان المپیک از شبکه هدهد فارسی در ساعات ۱۰:۱۵ ، ۱۶:۱۵ ، ۱۹:۲۵ ،۲۳:۱۵ به پخش می رسد.

ویژه برنامه انگلیسی «المپیک ریو» از شبکه هدهد انگلیسی نیز در این روزها درحال پخش است.