سري جديد برنامه تولدت مبارک


 تاریخ ارسال خبر: 2013-01-16
 تعداد نمایش: 7871سري جديد برنامه تولدت مبارک از روز سه شنبه 17 دی ماه 92 آغاز و با معرفي متولدين هر روز، برای مخاطبان خود در سراسر دنيا جشن تولدي جهاني و به ياد ماندني مي گیرد .